ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(a továbbiakban: ÁSZF) a Dunaparti Kisház szolgáltatásainak igénybevételéhez.

 • Üzemeltető: Karaffa Gábor 
 • NTAK regisztrációs szám: MA22048442
 • Adószám: 69361700-1-33
 • Telefonszám: +36-20-341-4907
 • E-mail: hello@dunapartikishaz.hu

Az ÁSZF megsértése súlyos szerződés szegés és mint olyan, a Dunaparti Kisház területéről történő azonnali kizárást vonhat maga után, kártérítési igény nélkül.

 1. A szolgáltatások

A Dunaparti Kisház az árajánlatban meghatározott díj ellenében szállást és egyéb opcionális szolgáltatásokat biztosít Megrendelő részére. Jelen ÁSZF rendelkezéseinek értelmezésekor Megrendelő alatt a Megrendelővel együtt érkező vendégeket is érteni kell (továbbiakban együtt: Megrendelő vagy vendég). A Dunaparti Kisház 2 fő elszállásolására alkalmas. A díj tartalma: az apartmanház, valamint berendezési és felszerelési tárgyainak használati díja, ideértve vendégenként egy garnitúra ágyneműhuzat, kéztörlő és törölköző, a közműszolgáltatások, továbbá az esetlegesen megrendelt extra szolgáltatások, bekészítések és a dunaparti kisház térítésmentes alapszolgáltatásainak – csónak, stég, elektromos grillező, dézsafürdő, parkoló, kerékpárok, smart tv, wifi, konyhai felszerelés, törölközők,– használati díját. Az apartmanház kettő férőhellyel rendelkezik. A WC és  zuhanyzós fürdőszoba a házon belül érhető el. A dunaparti kisház nem biztosít napi takarítást, sem ágynemű- vagy törölköző cserét. A dunaparti kisház a terület (ház, külső létesítmények, stég, dézsafürdő, parkoló, stb) kizárólagosságát garantálja. A Dunaparti Kisház képviseletében eljáró személy jogosult az apartmanba, illetve a telek teljes területére a Megrendelő távollétében is bármikor belépni karbantartás vagy ellenőrzés céljából.

 1. Foglalási és fizetési feltételek

Garantált foglalás az árajánlatban megadott összeg határidőn belüli (48 órán belül a teljes szállásdíj legalább 50%-ának) átutalásával jön létre, mely egyben jelen ÁSZF Megrendelő általi elfogadásának és szerződéskötésnek minősül. Az összeg megérkezéséről a Dunaparti Kisház visszaigazolást küld az ajánlatkérésben megadott e-mail címre. Az árajánlatban szereplő előlegre vonatkozó fizetési határidő elmulasztása esetén foglalás nem jön létre, az árajánlat érvényét veszíti. A fennmaradó 50% szállásdíjat érkezéskor banki átutalással, készpénzzel vagy SZÉP kártyával lehet kiegyenlíteni. 2024.01.01-től a Dunaparti Kisház a szállás és az esetleges extra szolgáltatások díján felül a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelő összegű idegenforgalmi (IFA – 500ft/fő/éj) adót számít fel.

A vonatkozó kormányrendelet értelmében 2021. szeptember 1-től minden szálláshelyen digitális okmányolvasó segítségével kell érkeztetni, regisztrálni a vendégeket. A regisztráció az okmányolvasó alklalmazás segítségével történik, melyek képesek beolvasni az útlevél, vezetői engedély, vagy személyi igazolvány adatait és  azt beküldeni tikosított csatornán keresztül és továbbítani a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyre és rögzíteni. További információ a Ráckeve város honlapján olvasható.

Az igénybe vett többletszolgáltatások díja a helyszínen fizetendő. A kiegészítő szolgáltatások rendelése vagy előzetesen, vagy a helyszínen egyeztetve történhet, a helyszínen igényelt szolgáltatások biztosítása a szolgáltató partner rendelkezésre állásának függvénye.

Megrendelő módosíthatja, vagy lemondhatja foglalását 15 nappal az érkezési dátum előtt 0 Ft/alkalom módosítási díj ellenében a szabad helyek függvényében. 14 napon belül történő lemondás esetén a foglalás teljes összegének az 50% -ára meghiúsulási kötbér jogcímen a Dunaparti Kisház jogosult. Az érkezés napján történő lemondás vagy lemondás nélküli távolmaradás esetén a teljes szállásdíj kifizetendő, A Dunaparti Kisház pedig jogosult az apartmanházat a tervezett érkezés másnapjától más vendégnek kiadni. 

A foglalás módosítására vagy lemondására kizárólag e-mailben van mód. A megrendeltnél későbbi tényleges bejelentkezés vagy korábbi kijelentkezés esetén nem jár díjcsökkentés.

A Dunapari kisház vis major (elháríthatatlan külső körülmény) esetén akkor jogosult – a Megrendelőt haladéktalanul értesítve – lemondani a foglalást, ha az kizárja az apartmanház rendeltetésszerű használatát. Amennyiben arra lehetőség van, a Dunaparti Kisház köteles lehetőség szerint azonos díjszabású szezonban pótidőpontokat felajánlani Megrendelőnek. A Dunaparti Kisház ilyenkor a Megrendelő választása szerint vagy késedelem nélkül visszafizeti a már befizetett szolgáltatási díjat, vagy azt a módosított foglalás díjába kezelési költség felszámítása nélkül beszámítja.

Ajándékutalvány vásárlása esetén az alábbi feltételek hatályosak.

A lefoglalt időpont érkezés előtt 15 nappal díjmentesen módosítható másik időpontra, a szabad helyek függvényében. Végleges lemondás esetén az utalvány nem váltható vissza.

14 napon belül történő lemondás vagy lemondás nélküli távolmaradás esetén nincs lehetőség másik időpontot választani. Ebben az esetben az ajándékutalvány érvényét veszti. 

 1. Az érkezés és a távozás

A szállás elfoglalása délután 15.00 órától (előzetes egyeztetés alapján eltérő időpontban), elhagyása pedig délelőtt 10.00 óráig lehetséges. Érkezéskor a Megrendelő a Dunaparti Kisház képviselőjénél / a delegált házigazdánál köteles bejelentkezni.  A szállás elhagyása napján tapasztalt hiányokat a Dunaparti Kisház a Megrendelővel szemben  érvényesítheti kártérítés jogcímen. Távozás a házigazdánál történő kijelentkezés után történhet, miután megtörtént az igénybe vett szolgáltatások díjának teljes körű rendezése és a kulcsok leadása. Elveszett kulcsért pótlási díj kerül elszámolásra.

 1. A Dunaparti Kisház felelőssége

A Dunaparti Kisház garantálja, hogy létesítménye és berendezési tárgyai rendeltetésszerű használatra alkalmasak és megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak. A Dunaparti Kisház sem az apartmanházban, sem a Telek  területén elhelyezett tárgyakért nem vállal felelősséget. A Dunaparti Kisház nem felel azon károkért, melyek nem rendeltetésszerű használatból adódnak. A Dunaparti Kisház nem felel a rajta kívülálló és vis maior okán bekövetkező közmű-hiányokért. A Dunaparti Kisház jogosult a terület szükséges takarítása, karbantartása céljából időlegesen korlátozni a használatot, amely ellen a Megrendelő kártérítési igénnyel nem léphet fel.

 1. Házirend: a Megrendelő kötelességei

Az apartmanháznál lekerített területen maximum 2 gépkocsi parkolása megoldott.  A Dunaparti Kisház területén az arra kijelölt helyek kivételével tüzet rakni tilos! A Dunaparti Kisház semmilyen felelősséget nem vállal a fürdés vagy folyóparti tevékenységek következtében bekövetkező balesetekért!  

A Dunaparti Kisháznak nem áll módjában háziállatot fogadni. 

 A szemetet a Dunaparti Kisház területén illetve a házban elhelyezett szemétgyűjtő edényekben kell elhelyezni, a zsákokban gyűjtött felgyűlő szemetet a kapuhoz kell helyezni.

A bútorokat és használati tárgyakat a Dunaparti Kisház előzetes engedélye nélkül tilos a házból kivinni. A létesítményeket, eszközöket a Megrendelő kizárólag saját felelősségre, a használati rend (kezelési útmutató) előírásai alapján használhatja. A dézsafürdőt csak egészséges személyek használhatják. A Dunában, illetve a folyó közvetlen környezetében, a stégen mindenki csak saját felelősségre tartózkodhat.  A stégen és a vízi járműveken kizárólag úszni tudók tartózkodhatnak! A Dunaparti Kisház minden vízi balesettel kapcsolatos felelősséget kizár és minden kártérítési igényt elutasít! A víz fulladást okozhat.

Tűz esetén a tűzoltóságot a 108-as telefonszámon, illetve a Dunaparti Kisház üzemeltetőjét a 20/341-4907-es telefonszámon azonnal értesíteni kell! A házban füstjelző készülék található.

Az épületben, berendezési tárgyaiban és eszközeiben rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért a vendégek egyetemlegesen felelnek. A vendégek a Dunaparti Kisház területén nem folytathatnak semmilyen illegális tevékenységet! A Dunaparti Kisház egész területén csak a foglalásban szereplő személyek tartózkodhatnak.

A házirend be nem tartása azonnali kitiltást vonhat maga után! A fentiek be nem tartása esetén sem a Dunaparti Kisház tulajdonosa, sem az üzemeltető, sem a személyzet semmilyen felelősséget nem vállal az esetlegesen bekövetkező károkért, balesetekért, sérülésekért!

 1. Egyéb rendelkezések

Az általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Megrendelő kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat maradéktalanul tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek tekinti, azokról a Dunaparti Kisház területén tartózkodó többi személyt is tájékoztatja. Ennek elmulasztása esetén sem a Megrendelő, sem a többi vendég nem hivatkozhat az ÁSZF feltételeinek nem ismeretére.

A Dunaparti Kisház a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint kezeli a birtokába kerülő adatokat. 

7. Kamerarendszer

1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez.

2. Az adatkezelés célja: A Ráckeve Tókert sor 181. elhelyezett maximum 2 darab kamera a biztonság és a későbbi kérdéses esetek visszaszerzésére alkalmas.

4. A kezelt adatok köre: A Ráckeve Tókert sor 181.  elhelyezett kamerák képe 30 napig megőrizve (éjjeli és nappali rögzítés).

5. Az adatkezelés egy saját dedikált szerveren, weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az általános szabályozás vonatkozik.

6. A rögzítés kikapcsolására csak egyedi megállapodás esetén van lehetőség. Minden egyéb más esetben 24 órás képrögzítés valósul meg.

7. A  házban nincsenek kamerák elhelyezve.

1. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. Biztosítja továbbá, hogy az adatok változatlansága igazolható legyen.

3. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.